מערכת "שער עולמי" הינה המערכת החדשה של המכס.

בעת עליית המערכת לאוויר, יתעדכנו מספר תהליכי עבודה מול המכס וצפויים שינויים, עקב הצורך בהתאמת החוק / תקנות לתהליכים החדשים.

 דגשים ושינויים עיקריים:
א. במערכת החדשה, תועבר הניירת למכס כמדיה סרוקה וחתומה דיגיטלית (כל מסמך בנפרד) ולא תועבר הניירת המקורית. בנוסף, במסגרת שחרור ממכס של משלוחי יבוא “ללא נייר” יתווספו פרטים נוספים שיש להזין, מעבר לנדרש כיום במערכת הנוכחית.

ב. להלן מספר נושאים נקודתיים אשר ברצוננו להביא לידיעתכם:

חותמת איקון1. ייפוי כוח (כתב הרשאה) לסוכן מכס לביצוע פעולות מול המכס:
רשות המכס עדכנה על הפעלת טופס מקוון המחליף את כלל ייפויי הכוח הקיימים עד למועד העלאת המערכת החדשה. את הטופס המקוון יש למלא ולהשלים - לנוחיותכם, מצורפת בזאת מצגת קצרה להסבר והדרכת התהליך. יש למלא את הטופס המקוון המופיע באתר והוא מחליף את ייפויי הכח הקיימים
ייפוי כוח נדרש לכל משלוח מערך מעל $1,000 .


paper icon2. תצהיר יבואן: גם בנושא זה, עלה לאוויר תצהיר מקוון המבטל את תצהירי היבואן הקיימים אותו יש למלא.
מצורף בזאת קישור לתצהיר המקוון
מצורף בזאת קישור לאתר המכס - שאילתת נתוני ספקים בחו"ל
תצהיר יבואן נדרש לכל משלוח מערך מעל $2,000 .


email icon3. טיפול במסמכי יבוא ושחרור:
א. העברת מסמכי שחרור לסוכן המכס - תתאפשר מעתה גם באמצעות דוא”ל, ובלבד שקובץ המסמכים יהיה חתום דיגיטלית ע״י היבואן. שמירת מסמכי יבוא - באחריות היבואן לשמור מסמכים מסוג
חשבון ספק, מסמך העדפה ותעודת מקור.
אפשרויות שמירה:
1. שמירה פיזית של המסמכים המקוריים.
2. סריקה ושמירת הקבצים באופן ממוחשב ע״פ כללים ״לניהול
ארכיב דיגיטלי".
ב. צירוף Packing List חובה לכל משלוח מעל אריזה אחת. יש להיערך
מול הספקים להכנת ניירת זו.

 

card icon4. עבודה עם כרטיס חכם
לשם ביצוע כלל הפעולות, לרבות מילוי ושליחת טפסים וקבצים מקוונים למכס, נדרשים היבואנים להשתמש בכרטיס חכם של חברת קומסיין / .personal ID
מצורף בזאת קישור לאתר קומסיין ולאתר Personal ID - לצורך הורדת טפסים להנפקת הכרטיס החכם.
הטבה מיוחדת ללקוחות FedEx בישראל:
עבורכם, הוזלנו את עלות הכרטיס החכם ברכישתו באמצעות חברת ״ personalID ״.
עלות הכרטיס ללקוחות FedEx בישראל הינה 175 ש״ח (כולל מע״מ) ל 5- שנים, במקום עלות של 380 ש״ח (כולל מע״מ) ל 4- שנים.

 

למידע נוסף והבהרות, אנא פנו לנציג היבוא שלכם ב- FedEx בישראל, או למייל:
FedEx_shaarolami@fdx.co.il

 

קישורים חשובים:


 

צרו עמנו קשר
מרכז שירות הלקוחות שלנו זמין עבורך שישה ימים בשבוע. באפשרותך גם לקבל תמיכה טכנית לאתר ולפנות באופן ישיר למחלקות החברה.משלוחי יבוא